Rubber Laboratory Research Area of Vietnam

module positions

 
Client : Rubber research Institute of Vietnam Chủ đầu tư
: Viên nghiên cứu Cao Su Việt Nam
Scale : Total investment of 21 billion VND, consisting of 3 floors  Quy mô
: Với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng, gồm 3 lầu…
Location : Bau Bang Ward –Binh Duong Province. Vị trí
: Huyện Bàu Bàng – Tỉnh Bình Dương
Year : 2015-2016 Năm
: 2015 - 2016

Chanh Phu Hoa commercial and apartment complex

module positions

 
Client : Thuan Loi Real Estate Company Limited Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Địa ốc Thuận Lợi
Scale : Total area of 46.256,85m².
  Bordering rubber forest to the East.
  Bordering DT 741 & rubber forest to the West
  Bordering rubber forest to the South
  Bordering soil road to the North
Quy mô
: Tổng diện tích khu đất là 46.256,85m².
  Phía Đông giáp đất cao su.
  Phía Tây giáp đường ĐT 741, đất cao su.
  Phía Nam giáp đất cao su.
  Phía Bắc giáp đường đất.
Location : Ben Cat District- Binh Duong Province. Vị trí
: Huyện Bến cát – Tình Bình Dương.
Year : 2014-2015 Năm
: 2014-2015

BUILDING BRIDGE HIMLAM

module positions

 
Investor : HIM LAM JSC. Chủ đầu tư
: CTCP Him Lam.
Scale : Project grade II-III Quy mô
: Công trình cấp II-III.
Location : Tan Hung Ward, District 7, HCMC. Vị trí
: Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM.
Services : Supervision consultans Dịch vụ
: Tư vấn giám sát

PASS CONSTRUCTION AT THE BRIDGE PHU THUAN

module positions

 
Investor : Công ty TNHH Riviera Point. Chủ đầu tư
: Riviera Point LTD.
Scale : Project grade III Quy mô
: Công trình cấp III.
Location : Tan Hung Ward, District 7, HCMC. Vị trí
: Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM.
Services : Supervision consultans Dịch vụ
: Tư vấn giám sát

APARTMENT HIMLAM SAI DONG

module positions

 
Investor : HIM LAM JSC. Chủ đầu tư
: CTCP Him Lam.
Scale : Project grade II Quy mô
: Công trình cấp II.
Location : Thach Ban Ward, Long Bien District, Hanoi. Vị trí
: Phường Thạch bàn, Quận Long Biên, Hà nội.
Services : Supervision consultans Dịch vụ
: Tư vấn giám sát

SAIGON RIVER ROAD – DIAMOND ISLAND PROJECT DISTRICT 2

module positions

 
Investor : Binh Thien An Real Estate JSC. Chủ đầu tư
: Cty CP bất động sản Bình Thiên An.
Scale : Group B Works including bridge and connecting road from Diamond Island to Dong Tay highway. Quy mô
: Công trình nhóm B gồm cầu và đường nối Khu đảo Kim Cương với đường Đại lộ Đông Tây.
Location : District 2, HCMC. Vị trí
: Quận 2, TP.HCM.
Amount : 327 billion VND. Tổng mức ĐT
: 327 tỷ đồng.
Year : 2010 Năm
: 2010

HOUSING BUILDING WARD 11, DISTRICT 6

module positions

 
Investor : Himlam Corporation Chủ đầu tư
: Công ty cổ phần Him Lam.
Scale : 4.08 ha, 9 25-floor buildings with 1468 apartments. Quy mô
: 4.08 ha, 9 chung cư cao 25 tầng, 1468 căn hộ.
Location : Ward 11, District 6 - HCMC. Vị trí
: Phường 11, quận 6 - Tp.HCM.
Amount : 167,700,000 VND. Tổng mức ĐT : 167,700,000 vnđ
Year : 2008 Năm
: 2008

 

VI THANH PRIMARY SCHOOL CONSTRUCTION

module positions

 
Investor : Department of Education and traning Hau Giang province. Chủ đầu tư
: Sở GD và đào tạo Tỉnh Hậu Giang.
Scale : 1000m2, 3-floor scale,provincial standard. Quy mô
: 1000m2, quy mô 3 tầng, đạt chuẩn trường cấp tỉnh.
Location : Vi Giang Commune - Hau Giang. Vị trí
: Xã Vị Giang - Tỉnh Hậu Giang.
Amount : Supervising consultant. Tổng mức ĐT : Tư vấn giám sát.
Year : 2008 Năm
: 2008

 

BAC RACH CHIEC NEW URBAN CONSTRUCTION

module positions

 
Investor : Ky Lam Trading and Housing Business Co.,Ltd. Chủ đầu tư
: Công ty TNHH TM XD KD nhà Kỳ Lâm.
Scale : Over 100ha. Quy mô
: Trên 100ha.
Location : District 9, HCMC. Vị trí
: Quận 9 - Tp. HCM.
Services : Supervising consultant. Dịch vụ
: Tư vấn giám sát.
Year : 2008 Năm
: 2008

 

TRUONG CHINH, SU VAN HANH TRANSACTION OFFICE – LIEN VIET BANK

module positions

 
Investor : Himlam Corporation. Chủ đầu tư
: Công ty cổ phần Him Lam.
Scale : Quy mô
:
Location : TanBinh Dist. & Dist.10, HCMC. Vị trí
: Quận Tân Bình, quận 10 - Tp. HCM.
Services : Supervising consultant. Dịch vụ
: Tư vấn giám sát.
Year : 2008 Năm
: 2008

 

SOUTHERN ASIA HIGHWAY – MOC BAI HOUSING AREA CONSTRUCTION

module positions

 
Investor : Saigon – Cho Lon Investment and Real Estate JSC. Chủ đầu tư
: Công ty CP đấu tư và địa ốc Sài Gòn- Chợ Lớn.
Scale : 42.48 ha Quy mô
: 42.48 ha
Location : Ben Cau District, Tay Ninh. Vị trí
: Huyện Bến Cầu - Tây Ninh.
Services : Supervising consultant. Dịch vụ
: Tư vấn giám sát
Year : 2009 Năm
: 2009

 

HOA KHANH NAM PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL CONSTRUCTION

module positions

 
Investor : Himlam Corporation. Chủ đầu tư
: Công ty Cổ phần Him Lam.
Scale : 2.0 ha Quy mô
: 2.0 ha
Location : Hoa Khanh Nam Dist., Đuc Hoa, Long An. Vị trí
: Hòa Khánh Nam - Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An.
Services : Supervising consultant. Dịch vụ
: Tư vấn giám sát
Year : 2009 Năm
: 2009

 

GREEN CITY & AN VIET HOUSING AREA – INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

module positions

 
Investor : New Saigon Development and Real Estate Co. Chủ đầu tư
: Công ty Phát triển Địa Ốc Sài Gòn Mới.
Scale : 17 ha. Quy mô
: 17 ha.
Location : Dist. 9, HCMC. Vị trí
: Quận 9 - Tp. HCM.
Services : Supervising consultant. Dịch vụ
: Tư vấn giám sát
Year : 2008 Năm
: 2008

 

CAST-IN-PLACE BORED PILE D1200MM GROUP B2, B3, B4 & C1, C2, C3, C4 CONSTRUCTION SUPERVISION

module positions

 
Investor : Himlam Corporation. Chủ đầu tư
: Công ty cổ phần Him Lam.
Scale : 4.08 ha, 9 Condominiums include 25 floor, 1468 Deparments. Quy mô
: 4.08 ha, 9 chung cư cao 25 tầng, 1468 căn hộ.
Location : Dist. 6 - HCMC. Vị trí
: Quận 6 - Tp. HCM.
Services : Supervising consultant. Dịch vụ
: Tư vấn giám sát
Year : 2009 Năm
: 2009

 

REPAIRING AND UPGRADING ALLEY 8-16 DINH TIEN HOANG

module positions

 
Investor : People’s committee ward ĐaKao - District 1. Chủ đầu tư
: UBND phường ĐaKao - Quận 1.
Scale : Quy mô
:
Location : District 1, HCMC. Vị trí
: Quận 1, TP.HCM.
Services : Supervising consultant. Dịch vụ
: Tư vấn giám sát
Year : 2007 Năm
: 2007

 

Top